Ontdek hier wat StuRa doet voor en door studenten!

Over

StuRa is de is de facultaire studentenraad van de Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen aan de UGent. Deze raad bestaat uit studentenvertegenwoordigers ofwel ‘stuvers’ die de belangen van de student aan onze faculteit verdedigen. Dit doen we door actief te zijn in de verschillende commissies en raden onze faculteit.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) zorgt voor de dagelijkse werking van StuRa. Zij vormen de kern van onze studentenraad en staan 24/7 klaar voor studenten. Ze hebben contact met de decaan, proffen en personeel van de faculteit, ondersteunen de vele studentevertegenwoordigers waar nodig, organiseren algemene vergaderingen, ...

Bovendien is het Dagelijks Bestuur ook een aanspreekpunt indien je iets wenst aan te kaarten, je kan een mail sturen of ons persoonlijk aanspreken.

Image
Lou-Wilson Van Pellicom
Voorzitter
Master of Science in de EU-studies
Image
Ruben De La Cruz
Vicevoorzitter
Master of Science in de EU-studies
Image
Merel Antierens
Opleidingsverantwoordelijke politieke wetenschappen
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
Image
Els Maréchal
Opleidingsverantwoordelijke sociologie
2de bachelor sociologie
Image
Ko Delforge
Opleidingsverantwoordelijke communicatiewetenschappen
3de bachelor communicatiewetenschappen
Image
Jarne Van Severen
Penning
Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)
Image
Bram Van Herck
Secretaris
Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)
Image
Michiel Teunckens
Public Relations
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
Image
Arthur Clarys
Public Relations
Master of Science in de sociologie
Image
Kylian Schalembier
Verbindingspersoon Gentse Studentenraad
Bachelor of Science in International/European Politics
Image
Megan Van Assche
Vrijzwevend bestuurslid
Master of Science in de sociologie

Faculteitsraad

De Faculteitsraad, voorgezeten door de decaan, bestuurt de faculteit en is dan ook het eindbeslissingsorgaan. Nadat in de andere commissies adviezen geschreven worden, plannen uitgewerkt worden, en dergelijke meer, neemt de Faculteitsraad de eindbeslissing. Dit gaat onder meer over het algemene beleid van de faculteit, de aanstelling van lesgevers, het aanpassen van opleidingsprogramma's, etc. De StuVers in de Faculteitsraad zijn rechtstreeks verkozen (uitzonderlijk gecoöpteerd) voor een tweejarig mandaat en hebben stemrecht bij beslissingen. Een bestuurslid van StuRa kan deelnemen aan de Faculteitsraad als waarnemend lid (zonder stemrecht).

Aantal vergaderingen: Maandelijks

Aantal studenten: 5 rechtstreeks verkozen (en 1 afgevaardigd lid van StuRa)

Image
Lou-Wilson Van Pellicom
Afgevaardigde StuRa in Faculteitsraad
Master of Science in de EU-studies
Image
Gaetan Ceuppens
Verkozene Faculteitsraad
2de bachelor politieke wetenschappen
Image
Els Maréchal
Verkozene Faculteitsraad
2de bachelor sociologie
Image
Vince Leeman
Verkozene Faculteitsraad
Master of Science in de politieke wetenschappen
Image
Ian Lataire
Verkozene Faculteitsraad
Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)
Margot Tuyaerts
Verkozene Faculteitsraad
1ste bachelor communicatiewetenschappen

Facultair Overleg

Het facultair overleg, voorgezeten door de onderwijsdirecteur, komt maandelijks samen om tussen de vakgroepvoorzitters, beleidsmedewerkers en studenten de laatste issues binnen de faculteit informeel en direct te bespreken. Het is als informeel overlegorgaan zeer waardevol, vaak worden de aangekaarte issues later besproken in specifieke raden en commissies.

Aantal vergaderingen: Maandelijks

Aantal studenten: 1 afgevaardigde per opleiding (bij voorkeur ervaren StuVers en/of bestuurslid van StuRa)

Image
Ko Delforge
Afgevaardigde Communicatiewetenschappen in facultaire overleg
3de bachelor communicatiewetenschappen
Image
Merel Antierens
Afgevaardigde Politieke Wetenschappen in facultaire overleg
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
Image
Els Maréchal
Afgevaardigde Sociologie in facultaire overleg
2de bachelor sociologie

Cel Kwaliteitsvol Onderwijs

De Cel Kwaliteitsvol Onderwijs (CKO) waakt over de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s, de gehanteerde onderwijsvormen, de begeleiding van de opleidingen, maar ook van de infrastructuur. Vooral het onderwijsgedeelte aan de faculteit wordt hier dus besproken, waardoor de inspraak van studenten er heel erg belangrijk is.

Aantal vergaderingen: +/- 2 keer per semester

Aantal studenten: 4 (min. 1 student per opleiding, en evt. plaatsvervangers)

Image
Kylian Schalembier
Studentenvertegenwoordiger in CKO
Bachelor of Science in International/European Politics
Britt Peerlinck
Studentenvertegenwoordiger in CKO
Master of Science in Conflict and Development Studies
Image
Els Maréchal
Studentenvertegenwoordiger in CKO
2de bachelor sociologie
Image
Ko Delforge
Studentenvertegenwoordiger in CKO
3de bachelor communicatiewetenschappen

Opleidingscommissie Communicatiewetenschappen

Elke opleiding aan de faculteit heeft een opleidingscommissie (OC). Hier worden adviezen gevormd over de structuur en inhoud van de opleiding. Concreet betekent dit het bespreken van het vakkenaanbod, modeltraject, examenvormen, het aanduiden van lesgevers, het bespreken van onderwijsevaluaties, etc…

Aantal vergaderingen: maandelijks

Aantal studenten: 6 per OC (en evt. plaatsvervangers)

Image
Ko Delforge
Studentenvertegenwoordiger in OC
3de bachelor communicatiewetenschappen
Image
Lesra Bekemans
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de communicatiewetenschappen
Margot Tuyaerts
Studentenvertegenwoordiger in OC
1ste bachelor communicatiewetenschappen
Image
Cedric Devuyst
Studentenvertegenwoordiger in OC
1ste bachelor communicatiewetenschappen
Anouk Sempels
Studentenvertegenwoordiger in OC
Opleiding onbekend

Opleidingscommissie Politieke Wetenschappen

Elke opleiding aan de faculteit heeft een opleidingscommissie (OC). Hier worden adviezen gevormd met betrekking tot de structuur en inhoud van de opleiding. Concreet betekent dit het bespreken van het vakkenaanbod, modeltraject, examenvormen, het aanduiden van lesgevers, het bespreken van onderwijsevaluaties, etc…

Aantal vergaderingen: maandelijks

Aantal studenten: 6 per OC waarvan 1 afgevaardigde Conflict & Development-Studies (en evt. plaatsvervangers)

Image
Merel Antierens
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
Image
Gaetan Ceuppens
Studentenvertegenwoordiger in OC
2de bachelor politieke wetenschappen
Jitske Lutters
Studentenvertegenwoordiger in OC
2de bachelor politieke wetenschappen
Image
Kobe Vercoutere
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de politieke wetenschappen
Image
Eva Dierickx
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de politieke wetenschappen
Image
Noël Sergeant
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in Conflict and Development Studies
Image
Noël Sergeant
Afgevaardigde C&D in OC
Master of Science in Conflict and Development Studies

Opleidingscommissie Sociologie

Elke opleiding aan de faculteit heeft een opleidingscommissie (OC). Hier worden adviezen gevormd met betrekking tot de structuur en inhoud van de opleiding. Concreet betekent dit het bespreken van het vakkenaanbod, modeltraject, examenvormen, het aanduiden van lesgevers, het bespreken van onderwijsevaluaties, etc…

Aantal vergaderingen: maandelijks

Aantal studenten: 6 per OC (en evt. plaatsvervangers)

Image
Els Maréchal
Studentenvertegenwoordiger in OC
2de bachelor sociologie
Image
Robin De Bel
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de sociologie
Image
Jana Crucke
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de sociologie
Klara Laga
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de sociologie
Image
Amber Deltour
Studentenvertegenwoordiger in OC
1ste bachelor sociologie
Image
Arthur Clarys
Studentenvertegenwoordiger in OC
Master of Science in de sociologie

Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie bestudeert de behoeften van de studenten die een geïndividualiseerd studietraject willen volgen. Zij beslist over de inhoud en omvang van de GIT’s. Niet iedereen heeft zijn bachelor in België behaald en mensen met een ander diploma moeten eerst vragen of wij hun diploma gelijkwaardig beschouwen aan de onze.

Aantal vergaderingen: 1 keer per academiejaar

Aantal studenten: 2 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Kobe Vercoutere
Studentenvertegenwoordiger in CC
Master of Science in de politieke wetenschappen
Image
Merel Antierens
Studentenvertegenwoordiger in CC
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)

Onderzoekscommissie

Behalve onderwijzen moet een universiteit ook onderzoeken. Om dit allemaal in goede banen te leiden en te zorgen dat we daarvoor zoveel mogelijk fondsen binnenhalen is er de commissie onderzoeksaangelegenheden.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 1 (en evt. plaatsvervanger)

Image
Ruben De La Cruz
Studentenvertegenwoordiger in OCO
Master of Science in de EU-studies

Commissie Internationalisering

Als universiteit Erasmus voorzien gaat niet vanzelf, daarom moet er een commissie internationalisering zijn die alles in goede banen leidt.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 2 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Arthur Clarys
Studentenvertegenwoordiger in INT
Master of Science in de sociologie
Image
Michiel Teunckens
Studentenvertegenwoordiger in INT
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)

Bibliotheekcommissie

De bibliotheekcommissie houdt zich bezig met de drie bibliotheken en ontfermt zich over de boeken die worden aangekocht of op welke tijdschriften wel en op welke geen abonnement wordt genomen.

Aantal vergaderingen: +/- 2 keer per semester

Aantal studenten: 3 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Jarne Van Severen
Studentenvertegenwoordiger in BC
Master of Science in de politieke wetenschappen (nationale politiek)
Image
Cedric Devuyst
Studentenvertegenwoordiger in BC
1ste bachelor communicatiewetenschappen
Image
Megan Van Assche
Studentenvertegenwoordiger in BC
Master of Science in de sociologie

Commissie Gebouwen & Lokalen

De dienst gebouwen & lokalen houdt zich bezig met de verdeling van de lokalen, wie bij wie mag zitten en speelt een belangrijke rol voor de verhuis naar het nieuwe gebouw voor onze faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 2 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Loïc De Meulenaere
Studentenvertegenwoordiger in CGL
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)
Image
Megan Van Assche
Studentenvertegenwoordiger in CGL
Master of Science in de sociologie
Image
Michiel Teunckens
Studentenvertegenwoordiger in CGL
Master of Science in de politieke wetenschappen (internationale politiek)

Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie houdt zich bezig met het duurzaamheidsvraagstuk aan de faculteit en ontfermt zich over de duurzame en groene initiatieven. Duurzaamheid is bovendien een van de beleidskeuzes aan de faculteit.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 3 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Jeremie Kashiama
Studentenvertegenwoordiger in DuC
Master of Science in Conflict and Development Studies
Klara Laga
Studentenvertegenwoordiger in DuC
Master of Science in de sociologie
Image
Gaetan Ceuppens
Studentenvertegenwoordiger in DuC
2de bachelor politieke wetenschappen

Diversiteitscommissie

De facultaire Diversiteitscommissie reflecteert over het begrip diversiteit met betrekking tot de faculteit. Deze commissie denkt na over verschillende mogelijkheden en brengt verschillende opportuniteiten in kaart. Deze facultaire commissie koppelt terug naar het interfacultair diversiteitsnetwerk.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 2 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Xavier Pendar
Studentenvertegenwoordiger in DC
3de bachelor politieke wetenschappen
Image
Eva Dierickx
Studentenvertegenwoordiger in DC
Master of Science in de politieke wetenschappen

Welzijnscommissie

De Welzijnscommissie houdt zich bezig met het algemene welzijn van de studenten, proffen en academisch personeel aan de faculteit en ontfermt zich over de mentale gezondheid of andere initiatieven hieromtrent.

Aantal vergaderingen: Occasioneel

Aantal studenten: 2 (en evt. plaatsvervangers)

Image
Jeremie Kashiama
Studentenvertegenwoordiger in WC
Master of Science in Conflict and Development Studies
Image
Els Maréchal
Studentenvertegenwoordiger in WC
2de bachelor sociologie

Buddyprogramma: Word Buddy

Internationale contacten leggen, je taal verbeteren of gewoon graag nieuwe mensen ontmoeten? Word dan Buddy! Als Buddy verwelkom je inkomende uitwisselingsstudenten aan de Faculteit Politieke & Sociale wetenschappen en maak je ze wegwijs in het Gentse studentenleven en de academische gewoonten (Ufora, OASIS, etc..). Schrijf je hier in.

Nog vragen? Contacteer gerust één van de onderstaande coördinatoren van onze faculteit.

Faculteitsbib: Word vrijwilliger

Vind je het spijtig dat de facultaire bibliotheek al zo vroeg sluit? Daar hebben we een oplossing voor gevonden! Via vrijwilligers zal de facultaire bibliotheek in campus Technicum in de blok/examenperiode - die zou sluiten om 17 uur - openblijven tot 19 uur! Je neemt voor twee uurtjes plaats achter de balie waar je kan studeren en je krijgt er een vaste studieplek, koffie, thee, versnaperingen én onze eeuwige dankbaarheid in de plaats. Interesse? Schrijf je hier in.