Wat is StuRa?

StuRa is de studentenraad van de Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen aan de UGent. Deze raad bestaat uit studentenvertegenwoordigers die de belangen van de student aan onze faculteit verdedigen. Dit doen ze door actief te zijn in de verschillende opleidingscommissies, vakgroepraden en stuurgroepen van onze faculteit.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via onze Facebookpagina, Instagram of stura@ugent.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.


Nieuws

Verkiezing StuRa bestuur 2021-2022

Gepubliceerd op 12 april 2021 door StuRa

Alweer verkiezingen? Ja hoor, we zoeken nog enkele geëngageerde studenten om het dagelijks bestuur van StuRa te vervolledigen! Concreet kan je kandidaat stellen voor de volgende posities:

 • Voorzitter
 • Vicevoorzitter
 • Penning
 • Secretaris
 • Opleidingsverantwoordelijke Communicatiewetenschappen
 • Opleidingsverantwoordelijke Politieke Wetenschappen
 • Opleidingsverantwoordelijke Sociologie
 • Public Relations (PR)
 • Verbindingspersoon Politeia

Een omschrijving van de verschillende functies vind je in onze statuten.

Wat hebben we jou te bieden?

 • Vergadertechnieken bijschaven in een hecht, vriendschappelijk team.
 • Een daadwerkelijke impact op het beleid van de faculteit.
 • Veel voldoening in het ondersteunen van studenten op zowel academisch niveau als op het vlak van welzijn.
 • Een gevarieerd takenpakket, dat perfect aansluit bij je interesses.
 • De kneepjes van het vak van het zetelen in een echt bestuur.
 • Een nauw contact met alle actoren op onze faculteit: van proffen, het monitoraat tot de studentenvereniging.
 • Een betekenisvolle uitdaging die bovendien mooi staat op je CV.

Hoe kan ik kandideren?

Iedereen die met een diplomadoelcontract of die voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in een opleiding die door Faculteit PSW ingericht wordt, kan zich kandidaat stellen voor een functie. Dat doe je door deze Google Form in te vullen. Op de verkiezings-AV worden spontane kandidaturen ook aanvaard. Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via het huidige bestuur, StuRa@UGent.be of Matthias.Vandevoort@UGent.be

Hoe verloopt een verkiezings-AV?

De verkiezingsvergadering verloopt als volgt: Om beurt stellen de verschillende kandidaten zich voor waarna de aanwezigen op de vergadering vragen kunnen stellen. Vervolgens verlaten alle kandidaten voor eenzelfde positie gezamenlijk de vergadering en kan de vergadering beraadslagen. Bij bestuursverkiezingen heeft iedereen stemrecht die kennis genomen heeft van de statuten en die op minstens twee van de drie voorbije vergaderingen (de vergadering waarop de stemming plaatsvindt niet meegerekend) aanwezig was. Na de stemronde wordt de uitslag bekend gemaakt.

De verkiezings-AV vindt dit academiejaar plaats op dinsdag 11 mei om 19u30 via Microsoft Teams. Meer info daarover vind je binnenkort op onze Facebookpagina.

Lees verder...

Studiewijzer

Gepubliceerd op 07 april 2021 door StuRa

StuRa lanceert vanaf volgend academiejaar een studiewijzer voor eerstejaars!

De toekomstige studiewijzer is de ideale tool om per vak een overzicht te krijgen in o.a. moeilijkheidsgraad, soort colleges, werklast, evaluatievormen... Daarnaast zullen er ook tips & tricks zijn die je uitleggen hoe je een vak het best aanpakt.

Wij zijn nu op zoek naar JOUW tips & tricks voor de vakken die je als eerstejaar hebt gehad in het eerste semester.

Geef hier jouw tips & tricks door.

De toekomstige studenten aan onze faculteit zijn je eeuwig dankbaar!

Lees verder...

Bevraging tussentijdse toetsen

Gepubliceerd op 15 maart 2021 door StuRa

KLIK HIER om deel te nemen aan de bevraging

De faculteit denkt eraan om de formule van de tussentijdse toetsen te veranderen. En ze willen daarbij weten wat jij ervan denkt.

Vul daarom snel onze bevraging in en laat weten wat jij van de tussentijdse toetsen denkt! Sinds het academiejaar 2019-2020 zijn er tussentijdse toetsen voor eerstebachelorstudenten. Door corona hebben ze dit academiejaar niet plaatsgevonden. De bedoeling is om het volgend jaar verder te zetten.

Wat zijn tussentijdse toetsen?

De tussentijdse toetsen worden georganiseerd voor elk vak uit het eerste semester van de eerstebachelorstudenten: Statistiek, Politicologie, Sociologie, Communicatiewetenschap en Sociale en politieke leerstelsels. De tussentijdse toets gaat telkens over ongeveer een kwart van de leerstof. Deze valt niet weg voor het examen.

Voor wie?

De tussentijdse toetsen zijn bedoeld voor eerstebachelorstudenten Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschappen en Sociologie. Ze zijn ook bedoeld voor studenten die een (van die) eerstebachelorvak(ken) meenemen in een geïndividualiseerd traject (GIT). Wie van deze studenten een werkstudentenstatuut heeft, mag kiezen of hij/zij al dan niet deelneemt.

Op hoeveel punten?

De tussentijdse toets wordt gequoteerd op 4 punten. De punten van de tussentijdse toetsen tellen mee voor het examen in 1ste zittijd, dus het examen in januari staat op 16 punten. De punten tellen niet mee voor de 2de zittijd: dan staat het examen op 20 punten.

Lees verder...

Agenda