Wat is StuRa?

StuRa is de studentenraad voor en door studenten van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Onze voornaamste opdracht is de belangen van de studenten Politieke Wetenschappen, Sociologie en Communicatiewetenschappen het hele jaar door te behartigen. Concreet wil dit zeggen dat we zetelen in allerlei vergaderingen met professoren en universiteitsmedewerkers. De belangrijkste zijn:

  • de Faculteitsraad

  • Cel Kwaliteitsvol Onderwijs

  • de Opleidingscommissies

knipsel

Op deze manier krijgen wij inspraak in het beleid van de faculteit en de kwaliteit van de opleiding. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat onderwijsgerelateerde klachten bij onze studenten (bv. over opleidingsonderdelen, moeilijkheden met professoren of examenroosters) efficiënt en effectief worden aangepakt.

StuRa komt om de twee weken samen om debat te voeren over de "hot topics" die studenten aanbelangen, we nemen hierover standpunten in en houden studenten op de hoogte van het reilen en zeilen aan onze universiteit. Onze vergaderingen gaan over de serieuzere kwesties die we met de nodige ernst bespreken, maar spelen zich af in een amicale sfeer waarbij we streven naar een hartelijk groepsgevoel waar iedereen zich in thuis kan voelen. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen. Kortom, naar onze Algemene Vergaderingen komen is ideaal om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!


Nieuws

Buddyproject: Word Buddy!

Gepubliceerd op 26 november 2016 door StuRa

Internationale contacten leggen, je taal verbeteren of gewoon graag nieuwe mensen ontmoeten? Word dan Buddy! Als Buddy verwelkom je erasmus- en vluchtelingstudenten aan de Faculteit Politieke & Sociale wetenschappen en maak je ze wegwijs in het Gentse studentenleven en de academische gewoonten(Minerva, OASIS, etc..). Mail voor meer info naar betul.akkaya@ugent.be. Schrijf je in via deze link: https://goo.gl/forms/Ya8fnIaVJWDTcBF63. Wil je op de hoogte blijven van het buddy programma? Volg ons op de Intercultural Meeting Point-pagina: https://www.facebook.com/groups/148511965782315/

Lees verder...

Agenda