Ontdek hier wat StuRa doet voor en door studenten!

Statuten & Reglementen

Hieronder vind je de functiebeschrijvingen van het dagelijks bestuur en de studentenvertegenwoordigers in de commissies/raden. Daarnaast is er ook een document 'Statuten' waarin de regels en formele werking van onze studentenraad worden beschreven.

Functiebeschrijvingen Dagelijks Bestuur (DB)

De taken van de verschillende functies binnen het Dagelijks Bestuur (DB) van StuRa omschreven.

Download

Functiebeschrijvingen Studentenvertegenwoordigers (StuVers)

Taken van studentenvertegenwoordigers (StuVers) in de facultaire commissies en raden omschreven

Download

Statuten van StuRa

De formele werking van StuRa beschreven (Zoals laatst goedgekeurd door de Algemene Vergadering van StuRa op haar bijeenkomst van 4 december 2023.)

Download