Ontdek hier wat StuRa doet voor en door studenten!

Kom erbij!

…op de Algemene Vergadering

StuRa komt maandelijks samen om te praten over de "hot topics" die studenten aanbelangen. We nemen hierover standpunten in en houden studenten op de hoogte van het reilen en zeilen aan onze universiteit. Op onze vergaderingen brengen StuVers ook verslag uit van de verschillende commissies en raden en kan elke student met een probleem, idee of vraag hier terecht. Alle studenten zijn steeds welkom op onze vergaderingen waarbij we streven naar een hartelijk groepsgevoel waar iedereen zich in thuis kan voelen.. Kortom, onze Algemene Vergadering is het ideale moment om iets bij te leren over de faculteit en om nieuwe mensen te leren kennen!

…in de werkgroepen

Heb je zelf een leuk idee maar past het niet binnen de normale functies? Geen nood, spontane zelfuitgewerkte input is altijd welkom. Geef ons een seintje, en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn! Je hoeft ook niet per se een functie op te nemen om deel uit te maken van de studentenraad. De algemene vergaderingen zijn open voor iedereen dus je kan ook vrijblijvend meewerken aan acties, brainstormen, je mening laten horen, etc! Als je voor de tweede keer een vergadering bijwoont dan kan je bovendien ook meestemmen.

…als studentenvertegenwoordiger

Je kan ook als studentenvertegenwoordiger zetelen in een van de commissies of raden aan onze faculteit. Deze studenten worden jaarlijks gekozen aan het begin van het nieuwe academiejaar. StuRa doet hiervoor een oproep via de Facebookpagina en Ufora. Studenten kunnen zich via een google form kandidaat stellen, commissies aanduiden en kort schrijven waarom ze graag StuVer willen worden.

..als StuRa-bestuur

Er is ook de mogelijkheid om deel uit te maken van het dagelijks bestuur (DB). Je kan je kandidaat stellen voor verschillende functies. Hiervoor plaatsen we ook een zoekertje op onze Facebookpagina. Op onze laatste vergadering verkiezen we het bestuur voor het volgende academiejaar.

…in de faculteitsraad

Als je in de faculteitsraad wil zetelen dan kan je deelnemen aan de tweejaarlijkse verkiezingen. De oproep hiervoor komt online op de Facebookpagina's van StuRa en de Gentse Studentenraad, gewoonlijk in de maand maart van een verkiezingsjaar. Als je je kandidaat stelt dan volgt er een korte verkiezingscampagne waarna de StuVers in mei worden verkozen.