Ontdek hier wat StuRa doet voor en door studenten!

Algemeen

Algemeen

Een woordje uitleg bij afkortingen

StuVer: Studentenvertegenwoordiger CKO: cel Kwaliteitsvol onderwijs OC: opleidingscommissie AV: Algemene vergadering = de tweemaandelijkse vergaderingen bij StuRa

Wat is het monitoraat?

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiders bij wie je als student steeds terecht kan met allerlei vragen of problemen over je studies.

Bij de studiebegeleiders kan je terecht met algemene vragen over je studiemethodiek, studieplanning, studiegerelateerde problemen, hulp bij de voorbereiding van examens en feedback na de vrijgave van de examencijfers. Ook met vragen en problemen i.v.m. je bachelor- en masterproef kan je bij je studiebegeleider terecht.

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden studenten gedurende de volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpersonen voor diverse aspecten van de studieloopbaan: studievoortgang, keuzeprocessen, heroriëntering, geïndividualiseerde trajecten, curriculumsamenstelling, vrijstellingen, onderwijs- en examenreglement, studiegerelateerde problemen en dergelijke.

Wat is een ombudspersoon?

Bij de ombudspersoon van jouw opleiding kan je terecht met klachten over de toepassing van het onderwijs- en examenreglement of wanneer je voelt dat je oneerlijk bent behandeld door een professor/docent. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je vindt dat je punten onterecht zijn, wanneer de evaluatievorm niet overeen komt met de studiefiche, wanneer je geen feedback krijgt... De ombudspersoon van de faculteit PSW is momenteel Sarah Van Leuven.

Waar kan ik terecht met twijfels over mijn studiekeuze?

Twijfel je aan je studiekeuze en wil je een zicht krijgen op het bredere aanbod van opleidingen aan de UGent/buiten de UGent, dan kan je zeker een gesprek vragen met één van de studieadviseurs.Je kan telefonisch, via mail of via een infobalie bereiken. Je vindt ze hier.

Wat is een bijzonder statuut en hoe kan ik deze aanvragen?

Een bijzonder statuut laat je toe om bepaalde faciliteiten voor verplichte practica en/of examens te vragen, zoals bijvoorbeeld extra tijd op je examen, het verleggen van de examendatum... Dit statuut kan je aanvragen indien je bijvoorbeeld een functiebeperking hebt, een topsport uitoefent, student ondernemer bent of als je een mandaat opneemt. Een exacte lijst van de motivaties tot aanvraag van het statuut en welke faciliteiten dit je geeft vind je hier. De aanvraag van je statuut dient in oasis te gebeuren. Werkstudenten vallen niet onder het bijzonder statuut, maar hebben een werkstudentenstatuut.

Waar kan ik terecht voor taalbegeleiding?

Voor studenten bij wie het (academisch) schrijven wat moeizamer gaat, biedt de UGent taalondersteuning aan. Alle info is te vinden op taaladvies. Je kan zo bijvoorbeeld individuele of groepssessies boeken, je tekst door een online schrijfhulp laten herlezen of je academische vaardigheden oefenen via de zelfstudiewebsite ALICE.

Wat is Ufora?

Ufora is de digitale leeromgeving van de UGent. Elk vak dat je opneemt heeft zijn eigen 'pagina' op Ufora. Hierop kan je slides, oplossingen van oefeningenlessen, aankondigingen van de lesgever en dergelijke vinden. Vergeet dit dus niet voor elke les te checken. Het is ook mogelijk om meldingen via mail te krijgen voor bijvoorbeeld aankondigingen, deadlines of nieuwe documenten. Je kan dit zelf instellen bij je voorkeuren. Bovendien vind je ook een app van Ufora onder de naam "Pulse" in de app store.

Wat is Oasis?

Oasis is een ander digitaal platform van de UGent. Op dit platform kan je je curriculum bewerken, attesten voor je campuskaart afdrukken, herinschrijven... Via Oasis kan je ook makkelijk je lesrooster bekijken.

Wat is Athena?

Athena kan je zien als een soort Remote Desktop. Concreet wil je zeggen dat je thuis toegang hebt tot jouw persoonlijke UGentserver. Dit houdt in dat je zo toegang hebt tot bepaalde programma's waarvoor de UGent een licensie heeft, zoals bijvoorbeeld MatLab, Sciencedirect voor het opzoeken van papers... Voor Athena moet je wel Citrix Receiver installeren, meer info hierover vind je op de helpdesk van de UGent. Ook bijvoorbeeld online collecties of databases waarop de Ugent een abonnement heeft, kan je via Athena bereiken.

Wat zijn de studentenartsen?

De UGent heeft ook haar eigen studentenartsen bij wie je als student terecht kunt bij medische problemen. Je moet hiervoor wel een afspraak maken, ook op de dag zelf kunnen nog afspraken worden gemaakt. Deze consultaties zijn betalend.

Heb je medische hulp nodig? Bel dan naar 09 264 70 20.

Wie zijn de studentenpsychologen?

Naast studentenartsen heeft de UGent ook een team van studentenpsychologen. Deze bieden voornamelijk ondersteuning voor (problemen met) studiemethodes, zoals bijvoorbeeld faalangst, uitstelgedral... Deze trainingen worden zowel in groep via trainingssessies als individuele gesprekken georganiseerd.

Voor persoonlijke gesprekken wordt een specifieke behandeling opgezet, maar zal er voornamelijk worden doorverwezen naar specifieke begeleiding. Ze hebben dus voornamelijk een doorverwijsfunctie voor specifieke problemen. Voor individuele afspraken dien je telefonisch een afspraak te maken (via de afdeling studiedvies).

Bij wie kan ik terecht als ik slachtoffer of getuige ben van grensoverschrijdend gedrag?

Mocht je grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, kan je terecht bij het Vertrouwenspunt Grensoverschrijdend Gedrag. Voor meer info verwijzen we door naar de website.

StuRa

StuRa

Kan iedereen naar de vergaderingen komen?

Ja, graag zelfs! Maandelijks organiseert StuRa een Algemene Vergadering waarop alle belangrijke punten worden besproken. Hier discussiëren over we belangrijke beslissingen die in de commissies moeten worden gestemd, of denken we samen na over hoe we de faculteit nog beter kunnen vertegenwoordigen. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen. Heb je een voorstel dat je wilt bespreken, heb je een probleem of wil je gewoon eens zien hoe zo een vergadering verloopt? Kom gerust langs! We ontvangen je met open armen en zorgen ervoor dat ook nieuwkomers vlot mee kunnen.

Je vindt alle vergaderingen op deze site bij "Nieuws" of op onze Facebookpagina. Tot binnenkort!

Politeia

Algemeen

Wat is Politeia en wat is het verschil met StuRa?

StuRa is de studentenraad van de faculteit politieke en sociale wetenschappen, terwijl Politeia de studentenvereniging is. Het doel van de studentenraad is om de studenten te vertegenwoordigen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Politeia als studentenvereniging zorgt meer voor de ontspanning. Zij organiseren verschillende activiteiten zoals feestjes en thema-avonden, sportactiviteiten en culturele activiteiten zoals toneel en optredens. Kort gezegd maakt de studentenraad het leven van de student aangenamer tijdens de lessen en het studeren, en zorgt de studentenvereniging voor de activiteiten naast jouw studie. StuRa en Politeia staan echter niet helemaal los van elkaar. Voor beiden bestaat de doelgroep uit politieke en sociale wetenschappen studenten. Men zal dan ook leden van Politeia vinden die actief zijn bij StuRa en vice versa.

Gentse Studentenraad

Algemeen

Wat is de Gentse Studentenraad en wat is het verschil met StuRa?

De Gentse Studentenraad lijkt heel erg op StuRa omdat ze op dezelfde manier werken als wij. Zij vertegenwoordigen echter alle studenten aan de UGent en werken dus op een grotere schaal. Zij hebben ook een dagelijks bestuur en een algemene vergadering, waar alle studentenraden en de verkozen studentenvertegenwoordigers samenkomen. Ze nemen standpunten in rond thema’s in de Onderwijsraad en de Sociale raad, maar staan ook in contact met de stad Gent en de Vlaamse Overheid.

Wil je meer weten over de Gentse Studentenraad (GSR)? Neem dan een gerust een kijkje op de website!

https://gentsestudentenraad.be/